top of page

Tandresorption

Tandresorption (TR, eller FORL) är en mycket vanlig sjukdom bland katter i Sverige. Även vissa hundar drabbas. Eftersom det är sällsynt hos hund fokuserar den här sidan dock på TR hos katt, som uppdelas i tre typer.

Enkelt beskrivet så angriper typ 1 tandens krona, typ 2 främst roten och typ 3 både krona och rot.

Betydelse

När rötterna resorberas (så att de blir ett med benvävnaden) kan kronan brytas av. En mycket större risk är dock när kronan angrips av TR. Nerven ligger oftast fri, bakterier kommer in och tanden utvecklar kraftiga smärtor på grund av infektion och inflammation.

FORL typ 3 med pil_edited.jpg

TR typ 3 hos en katt. Kronan är angripen och tanden har brutits i två delar på grund av sjukdomen. Tillståndet är mycket smärtsamt för katten.

Symptom

Typiska symtom är dålig och ibland sur andedräkt – vilket är lukten av inflammation. Katter som drabbas slutar ibland att äta torrfoder, de kan bli nedstämda och gå ner i vikt. Förändringar på kronan är ibland synliga, men ibland växer tandköttet upp och försöker täcka över defekten.

FORL typ 2_edited.jpg

TR typ 2 hos en katt. Hörntandens rot har börjat att resorberas till benvävnad (till höger i bild - frisk hörntand till vänster). Kindtanden bredvid har redan resorberats, och kronan finns inte längre kvar. Även på en framtand finns endast kronan kvar.

Behandling och förebyggande åtgärder

Typ 2 resorption behandlas oftast med en s.k. kronamputation eller delvis amputation, där man endast tar bort kronan med en borr och (oftast) syr ihop tandköttet. Har en rot hunnit bli benvävnad finns det ingenting kvar att dra. Typ 1 resorption behandlas alltid med extraktion. För typ 3 är graden av rotresorptionen avgörande om tandextraktion eller kronamputation är lämplig.

I dagsläget vet vi inte om, eller hur man kan förebygga tandresorption, men forskning pågår.

FORL typ 3 hö mand_edited_edited.png

TR typ 3 hos en katt. Tanden längst ner har kommit långt i resorptionsprocessen och bör amputeras, men tanden högst upp i bilden bör extraheras. Tanden i mitten är inte drabbad.

bottom of page