top of page
fågel på trädormbunk

Digital remiss och rådgivning

Vi har upplevt att många djurägare behöver köra många mil för att komma till en veterinär som tar hand om deras exotiska djur. Samtidigt önskar många kollegor att de kunde erbjuda fler tjänster på sin egen klinik till exotiska husdjur, men de känner att de saknar kunskap.

Norrland Exos är vår remisstjänst till dig som tar emot exotiska patienter och behöver stöd. Du kan kontakta oss och prata igenom ditt fall, efterfråga terapimöjligheter samt vidare utredning. Vi kan även hjälpa dig med att bedöma  röntgenbilder samt blodprov. Om din patient ändå remitteras till oss efter att vi har gått igenom fallet, så får din kund rabatt vid första besöket.

 Om ni önskar digital remiss kommunicerar vi direkt med er som klinik. Välj "digital/rådgivning" nedan om du önskar detta. Mer information om hur tjänsten fungerar samt prislistan hittar du här.

Vid akuta fall, vänligen ring 060-600 52 55.

Om djurslaget är ovisst är det bra om du kan bifoga en foto.

Försäkrad
Ladda upp journalkopia
Ladda upp evtl bilddiagnostik eller foto
Ladda upp evtl vidare fil

Tack för din remiss! Vi återkommer till dig inom kort.

bottom of page