top of page
sem título-1d48.jpg

GDPR

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Här kan du läsa om vår GDPR policy hos Njurundas Veterinärklinik AB: hur och varför vi använder dina personuppgifter (t.ex. namn, personnummer, adress). Om du använder vår bokningstjänst, bokar tid hos oss på annat sätt eller använder våra tjänster samtycker du till den här policyn.

Obs: Policyn kan uppdateras löpande.

Vad samlar vi in?

Vi samlar in de uppgifter du ger oss när du använder, begär tjänster från oss eller kontaktar oss. Detta kan ske genom e-post, online-formulär eller telefon, samt även på plats.

Uppgifter som vi samlar in kan omfatta:

•    Kontaktuppgifter, t ex namn, personnummer och adress, inklusive e-postadress.

•    Information om tjänster som du har använt eller begärt, kundtjänstinformation såsom positiva omdömen eller klagomål, åsikter och enkätsvar, kontaktpreferenser och information som våra anställda kan registrera när de bokar eller utför tjänster till dig eller dina djur. Här ingår även journalföring av djurets sjukdomar.

•    Finansiell information, som till exempel uteblivna betalningar.

•    Information om eventuella handlingar som har att göra med import eller export, besiktning, vaccination och/eller uppgifter i sammanhang med zoonoslagen. Exempel på detta är att du berättar hur djuret kom till Sverige och eventuella dokument/handlingar i samband med detta.

Lagring av uppgifter

Vi behåller dina uppgifter tillsvidare om du inte begär att vi raderar dem, men minst så länge som det rimligt är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga, regulatoriska, skattemässiga eller rapporteringskrav. I Sverige är det till exempel 5 år för veterinär journalföring och 7 år för bokföringssyften.

Vi kommer att samla in dessa uppgifter så att:

•    Vi kan tillhandahålla de veterinärtjänster som du använder och hantera betalningen för dem. Vi är ansvariga att journalföra över alla veterinära händelser enligt jordbruksverket.

•    Vi kan förbättra våra tjänster baserat på feedback, som en del av våra legitima affärsintressen.

•    Vi kan erbjuda onlinetjänster som till exempel onlinebokning.

•    Vi kan uppfylla skyldigheter som till exempel förhindra eller upptäcka brott, eller uppfylla allmänintressen, inklusive skydd av djurens välmående, och skydda vår personal från farliga smittor.

OBS: Vi är i vissa fall ansvariga att anmäla misstänkt import i strid med zoonoslagen. I oklara fall kommer vi i första hand begära import/vaccinationspapper från dig för att lösa ärendet på hemmaplan. Får vi inga papper så måste vi eventuellt ta upp ärendet med Jordbruksverket.

Om du inte vill att vi använder vissa av dina personuppgifter kan det hända att vi inte kan ta emot dig eller ditt djur.

Vem vi kan dela dina personuppgifter med

Förutom att använda tjänsteleverantörer som t.ex. externt laboratorium kan vi dela information med andra separata organisationer som också är personuppgiftsansvariga. Detta kan omfatta följande:

•    Jordbruksverket och Länsstyrelsen/länsveterinären: Vi är ansvariga att utreda om det föreligger misstanke om zoonotisk smitta, djurskyddsärende eller till exempel import i strid med zoonoslagen. Om vi misstänker till exempel att ett djur far illa, att du inte följer veterinära rekommendationer för att förhindra lidande eller att ett djur kan bära på rabies, så är vi ansvariga att anmäla detta även utan ditt samtycke.

•    Andra veterinärkliniker, till exempel när ditt djur har remitterats eller ska remitteras. Här behöver vi ange dina handlingar för att delta i eller skicka journalkopior, vilket säkerställer trygg vård för ditt djur.

•    Försäkringsrådgivare eller juridiska rådgivare, till exempel när vi utför en direktreglering med din försäkring på uppdrag av dig.

•    Inkassobyråer, om du inte betalar för tjänsterna vi har utfört.

•    Brottsbekämpning och andra offentliga myndigheter utöver vårat ansvar att anmäla i djurskyddsärenden.

•    Social media-företag så länge du har godkänt detta, t ex om vi får lägga ut en historia om ditt djur med diagnos mm.

Besöker du vår social media så är det plattformen (Facebook, Instagram) som är tjänsteleverantören och ansvarar för dataskyddet under tiden du surfar där.

Internationell samarbete

Vissa av våra externa tjänster beställs från utanför Sverige. Vi ser till att dina uppgifter fortsätter att skyddas enligt samma standard genom att säkerställa att företagen vi jobbar med är seriösa, samt att landet har godkänts av tillsynsmyndigheter för dataskydd.

Vi använder för närvarande tjänsteleverantörer i följande land förutom Sverige:

•    Tyskland

Hålla dina personuppgifter skyddade

Vi har digital säkerhet i vårat journalsystem, där alla uppgifter sparas. Vårat system är väletablerat och används i flera länder av otaliga veterinärkliniker.

Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda och tjänsteleverantörer som har ett behov av att känna till dem. Det kan handla till exempel om ett externt laboratorium där vi skickar ett prov på uppdrag av dig, eller en konsult som jobbar deltid hos oss. Även de omfattas av tystnadsplikt och andra avtalsvillkor för att skydda dina uppgifter.

Kontroll över din egen information

Enligt GDPR har du rätt att t. ex. begära en kopia av dina personuppgifter, att vi korrigerar personuppgifter som är felaktiga eller raderar dina uppgifter där det är lagligt för oss att göra så.

Du kan även begära att vi överför delar av dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör, till exempel en annan veterinärklinik.

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina uppgifter.

bottom of page