top of page

Rotspetsabscess

Rotspetsabscess (RSA) är en vanlig tandsjukdom hos hund och kanin, och mindre vanlig hos katt.

En abscess är en böld, en blåsa fylld med bakterier och vita blodkroppar. Då nerven i tanden går igenom rotspetsen anses RSA som en smärtsam process.

Här på kliniken behandlar vi RSA hos alla husdjur och utför den diagnostik som behövs för att ställa diagnos.

Betydelse

RSA blir större ju längre tiden går, och orsakar obehag. Ibland lossnar tanden eller så kan infektionen sprida sig in och igenom käkbenet. Hos små hundraser kan käkbensfrakturer uppstå.

Hos kaniner uppstår RSA oftast på grund av bettfel och felbelasting. Kaninens tänder har ingen vanlig rot utan växer hela tiden, men utvecklas en RSA kan de sluta att växa, bli sneda och/eller växa åt fel håll.

En sällsynt, men allvarlig komplikation av RSA är spridning till örat, näsan, bakom ögat eller hjärtat. I vissa fall kan detta bli livshotande eller kräva intensiva operationer för att återställa ett smärtfritt liv för djuret.

RSA 109 pfeile_edited.jpg

Röntgenbild av en hunds kindtand med RSA på 3 av 3 rötter (pilarna). Det är ett mörkt område omkring roten. Rötterna är uppluckrade, vilket tyder på att de börjar upplösas en viss grad.

Symptom

Vanligast hos hund och katt är en fistelgång (en liten öppning) under hakan eller i kinden. Ibland syns fisteln i tandköttet under läpparna. Det är vanligt att det även finns en tandfraktur eller parodontit, som även kan vara orsaken till RSA.

Hos kanin syns oftast en svullnad i käkbenet, avmagring och sneda framtänder.

När sjukdomen påbörjas upptäcks den vanligtvis endast på röntgen.

Avbryten 108 med markering_edited_edited.jpg

En kindtand hos en hund har brutits av (röd pil). Bakterier har kommit in i pulpan där nerven och blodkärl hör hemma och en RSA har utvecklats (blå pil).

Behandling och förebyggande åtgärder

Vanligtvis kräver RSA extraktion av tanden. På grund av de allvarliga komplikationer som kan inträffa rekommenderas det inte att avvakta med en extraktion, även om djuret inte visar smärta i ägarens ögon. RSA läker aldrig av sig själva.

Hos kaniner kan rätt utfodring med hö och grönsaker vara förebyggande. Hos hund och katt hjälper det att undvika för hårda tuggleksaker/tuggben och att borsta tänderna dagligen.

Raser med kortare käke, t ex. mops, perser och dvärgvädur samt raser med benägenhet till parodontit , t ex. chihuahua och schnauzer, drabbas oftare än andra.

4843e56384a2cb9d0466ecb62971d_edited.jpg

En RSA hos en kanin har blivit en stor böld i underkäken. Bölden började vid en tandrot (röd pil). Den stora bulan på hakan (blå pil) har utvecklat sig som följd av RSA.

bottom of page