top of page

Övertaliga tänder

Med övertaliga tänder menas generellt om mer än en tand finns på en plats.

Vanligast händer detta när en mjölktand inte tappas naturligt, utan stannar kvar, och den permanenta (vuxen) tanden kommer fram bredvid. Hörntänderna hos dvärgraser drabbas väldigt ofta av detta, men det kan även förekomma andra tänder och större djur.

En annan möjlighet, som är mycket mer sällsynt, är en s.k varaktig dubbeltand. I det fallet har djuret inte en, utan två tandanlag av en och samma tand, så att två vuxna tänder kommer fram på samma plats.

Betydelse

När det finns två tänder där det egentligen bara finns plats för en blir det för trångt. Foder, saliv, smuts, bakterier och till slut tandsten samlas mellan tänderna, och det går inte att hålla de helt rena trots tandborstning i många fall. Efter en viss tid utvecklar djuret parodontit. Oftast behöver då båda tänderna dras så att djuret blir smärtfri igen.

Det är också vanligt att en tand hindrar den andra från att komma fram korrekt, så att bettfel och/eller cystor kan uppstå.

persisterande 504 markerad_edited.jpg

Röntgenbild av dubbla tänder. Den långa roten på mjölktanden (röd pil) överlappar första premolaren (grön pil). Bredvid syns den permanenta hörntanden med bred juvenil pulpa (blå stjärna).

Symptom

Oftast syns tanden tydligt. När en kindtand drabbas så förekommer det att man som djurägare inte ser tanden, utan att den upptäcks vid en tandrengöring eller på grund av symptom på parodontit.

20231116_085038_edited.jpg

En dubbel kindtand i en hunds överkäke. Tänderna har utvecklat parodontit i mellanrummet samt en rotspetsabscess.

Behandling och förebyggande åtgärder

Behandlingen i ett tidigt stadium består av dragning av oftast endast en av tänderna. Föreligger en persisterande mjölktand drar man alltid mjölktanden. Vid en varaktig dubbeltand bestämmer kirurgen, på grund av olika faktorer, vilken tand som med fördel ska tas bort.

Opereras djuret senare i livet behövs i många fall extraktion av båda tänderna på grund av parodontit.

Messenger_creation_ea24288e-26b6-4a28-bc02-70e15c59ab21.jpeg

Bild på en typisk persisterande mjölktand. Vanligast är persisterande mjölktänder i överkäken, som den på bilden. Det har redan samlats smuts och matrester mellan tänderna.

bottom of page